WP21.21 Przykład do nasladowania

Bóg-Człowiek w wieczerniku obmył człowiekowi nogi. Wykonał gest najmniejszego ze sług. Wykonał czynność najbardziej pogardzanych sług. Bóg odpowiedział niesamowitą pokorą i ubóstwem na ludzką pychę. Przekazał przykazanie nowe człowiekowi. Takie przykazanie, które trudno by było opowiedzieć jakimikolwiek słowami ludzkimi, dlatego dał przykład. Pokazał na czym polega to przykazanie. Kontynuuj czytanie

09. Mieć serce w którym zamieszka Trójca

TYDZIEŃ II On już jest tuż tuż…. Nadchodzi! Jego kuzyn już się urodził: Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli Kontynuuj czytanie

08. Wstał i zadziałał…

TYDZIEŃ II Adwent to wielkie oczekiwanie. Oczekiwanie na Zbawcę i Odkupiciela. Na Tego, który przemieni nasz los i nasze życie. Drogę tej przemiany pokazał najmocniej w Wieczerniku. Przyniósł dar Eucharystii i pokazał sens i znaczenie wydarzeń z Golgoty. Już w momencie Zwiastowania, już w czasie Narodzenia zamysły Boga Kontynuuj czytanie