37. Prawdziwa wolność

WOLNOŚĆ! Bóg nawet w tej sferze każe chrześcijanom wejść w paradoks wiary. Bo żeby być prawdziwie wolnym potrzeba się OFIAROWAĆ BOGU. Oddać się Bogu w NIEWOLĘ MIŁOŚCI. Maryja i Józef doskonale to rozumieli. Najpierw zaprzeczyli swej wolności samostanowienia i weszli w związek małżeński – by iść ku większej Kontynuuj czytanie

20. Radość krzyża

Radość Jezusa. Jak ona mogła wyglądać. Pełna uśmiechu, pokoju… Poznanie Boga przychodzi przez Syna, gdy Ten zechce człowiekowi objawić cząstkę Ojca. I potem zwraca się do tych, którym OBJAWIŁ cząstkę Ojca: „Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć Kontynuuj czytanie

51. Dziewica Matka

Matka Kościoła – Maryja. Wybrana przez Boga, zapowiadana. Nam, Polakom, często zarzuca się zbyt dużą maryjność. Jednakże historia pokazuje dziesiątki świętych którzy zawierzyli się Maryi i weszli z Niż w bliską duchowa  relację – i to tych którzy odegrali największą rolę dla Kościoła. Można wejść w wykrzywiony kult. Kontynuuj czytanie

20. Wytrwajcie do końca i wypełnijcie Słowo do końca

Jezus mówi dziś o wypełnieniu Słowa Ojca do końca. W tej wierności obietnicy widzimy też dziś Mojżesza. Tego który tylko raz przekroczył polecenie Boga. Stoi na wzgórzu przed Jordanem u wejścia do Ziemi Obiecanej. Wie, że przez swoją niewierność nie wejdzie do tej ziemi. A jednak poucza lud Kontynuuj czytanie

Paradoksy Eucharystii…

Trudno się dziwić Żydom. Posprzeczali się między sobą o Słowo. Wiara pełna jest paradoksów, Bóg jest ich pełen – inaczej, gdyby wszystko było możliwe do objęcia ludzkim umysłem On nie byłby Nieskończony i Wszechmogący. Gdyby nie było paradoksów nie było by potrzeba WIARY… Tak samo jest w pierwszym Kontynuuj czytanie