39. Czekajac na Ducha w bólach rodzenia

Słowo: Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa. A gdy wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju Szinear i tam zamieszkali. I mówili jeden do drugiego: «Chodźcie, wyrabiajmy cegłę i wypalmy ją w ogniu». A gdy już mieli cegłę zamiast kamieni i smołę zamiast zaprawy murarskiej, Kontynuuj czytanie

15. Uciec do Matki i wpatrywać się w krzyż

Pokusy, ataki złego ducha. Będzie robił wszystko by człowieka oderwać od radości. By zniszczyć w człowieku zanurzenie się w dobrej i przede wszystkim radosnej Nowinie. Gdy pokusy już prawie mnie złamały, gdy już jestem bliski upadku i decyzji o grzechu, gdy czuję się osaczony przez stado ujadajacych wilków, Kontynuuj czytanie

47. Działanie złych i dobrych duchów na serce człowieka

TYDZIEŃ 1 Wzrost życia duchowego wymaga ćwiczeń. Trenowania swej woli w walce z pokusami. Trzy podstawowe kryteria rozstrzygają o tym w którym kierunku prowadzi podszept ducha. Czy jest to pozytywne natchnienie, czy też pokusa złego ducha. Te kryteria to po pierwsze relacja duchowego poruszenia do tajemnicy Wcielenia i Kontynuuj czytanie

44. Nieufność prowadzi do nieposłuszeństwa

TYDZIEŃ 1 Zaufać Bogu! Pójść za głosem Boga jak ludzie, którzy to robili w Raju przed upadkiem. Dać się Bogu powołać. Pozwolić Mu mówić do serca i pójść za tym głosem: Odchodząc z Kafarnaum Jezus ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: „Pójdź Kontynuuj czytanie

43. Równia pochyła

TYDZIEŃ 1 Na początku szatan kusi. Daje człowiekowi pokusy. Stara się człowieka wynęcić ze stanu równowagi. Pokusa jest przestrzenią walki, nie jest przegraną. To cały czas pole bitwy. Tu jest zawsze okazja do zwycięstwa. Zależy czy walczy się u boku Niezwyciężonego wodza. czy może wychodzi się samemu naprzeciw Kontynuuj czytanie

42. Pokusa, a grzech

TYDZIEŃ 1 Grzech przechodzi w człowieku przez kilka etapów. Pierwszym jest pokusa. Na tym poziomie człowiek może ją podjąć lub odrzucić. Może zdobyć zasługi walcząc z pokusą albo poddać się pokusie idąc w stronę upadku. Pokusa to nie grzech. Święci podejmowali walki w bardzo mocny i stanowczy sposób. Kontynuuj czytanie

41. Pokusa to nie grzech – to okazja … do zasług

TYDZIEŃ 1 Grzech bazuje na kłamstwie – taką prawdę pokazują już pierwsze karty Biblii. Grzech ma swój przebieg – proces – w psychologii człowieka. Twórcą, zaczynem tego procesu jest szatan. Zaczyna od drobnych, nic nie znaczących kłamstewek i powoli wprowadza człowieka w coraz większe zaprzeczenie prawdzie realizując swoje Kontynuuj czytanie

34. Pierwotna zmaza w głębi człowieczeństwa

TYDZIEŃ 1 Rozważanie misterium grzechu według Ignacego polega na spojrzeniu na ogromny kontrast między światem Bożego Ładu – RAJU – a świat w który wkradł się grzech. Kontrast między Bożym ładem a codziennością człowieka jest ogromny. Z jednej strony przestrzeń jasności, szczęścia, wolności, światła, a z drugiej samo Kontynuuj czytanie