Nie objawiły ci tego ciało i krew

Jezus zadaje dziś bardzo ważne pytania swoim Apostołom. Kieruje je jednak także do każdego z nas. Najpierw:„Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”. Innymi słowy, czy jesteś świadom tego, jak świat postrzega Jezusa, jak Twoje otoczenie postrzega wiarę, jaki ma do niej stosunek. Dziś w telewizji czy internecie można Kontynuuj czytanie

45. Zraniony i odrzucony Baranek

TYDZIEŃ 1 Grzech jest wielką tragedią człowieka. Jednakże liturgia Wielkiej Soboty mówi o nim jako o błogosławionej winie, bo przez nią przyszedł na świat Odkupiciel. Miłość przyjmie na siebie skutki grzechu, by odkupić swój lud: (Za 12,10; 13,6): Będą patrzeć na Tego, którego przebodli i boleć nad Nim Kontynuuj czytanie

50. Człowiek – istota w ciagłej drodze

FUNDAMENT Człowiek – kim jest? Jaki jest sens człowieczeństwa? „Człowiek to jedyna istota, która nie chce być tym, czym jest” (A. Camus) Mimo, że serce woła do tego, by być odpowiedzią dla Boga, by kochać, to człowiek robi wiele, by idowodnić, że to nie jest prawda. Że jest Kontynuuj czytanie

A celem jest JEDNOŚĆ

SŁOWO Jezus powiedział: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie Kontynuuj czytanie

Odpowiedzialność Pasterza, odpowiedzialność lidera…

Dobry Pasterz – odpowiedzialny za powierzone mu owce. Ofiarny i sumienny. Sumienny aż po ofiarę z życia… Jezus powiedział do faryzeuszów: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, Kontynuuj czytanie

Tylko ZNIECHĘCENIE jest przegraną

PO…PO-WOŁANIE Jezus już raz powołał Piotra. Na samym początku przez cudowny połów ryb… Teraz, gdy Piotr się zagubił każe mu powrócić na nowo do tego doświadczenia. Jezus ciągle na nowo nas po-wołuje. Ponownie-woła…. Wielkanoc 2019 SŁOWO Jezus znowu ukazał się nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten Kontynuuj czytanie