03. Jak się uświęcić?

Dziś dzień Wszystkich Świętych. Kościół czci wszystkich tych którzy doszli do zjednoczenia z Bogiem a nie są znani z imienia i nazwiska czy wpisani do Kanonu świętych… Osiągnęli cel. Doszli do mety i domu Ojca. Wiemy, że jesteśmy kochani, i że dążymy do mety – do Zbawienia. DO Kontynuuj czytanie

58. Ćwiczenie = powtarzanie

TYDZIEŃ 1 Ćwiczenie – także te duchowe – polegają na cyklicznym powtarzaniu tych samych treści. Powtarzanie pomaga lepiej ułożyć, przyswoić i wcielić w życie poznane treści. Ćwiczenie przez powtarzanie pozwala także w wytworzeniu dobrych nawyków i prawie automatycznych reakcji – naturalnych reakcji na pewne sytuacje czy wydarzenia w Kontynuuj czytanie

68. Głębia i piękno uczuć… jak do nich dojść?

FUNDAMENT Rozwój duchowy polegający na pracy z uczuciami warto oprzeć modlitewnie na dwóch filarach – pasyjności i maryjności. Człowiek musi się skoncentrować na celu życia. Na końcu swego życia. Potraktować na serio słowa Modlitwy Pańskiej które właśnie przygotowują nas na ostatnie chwile życia. Wejść w postawę proszenia,nalegania, skoncentrowania Kontynuuj czytanie

65. Uspokojenie uczuć – po co? dlaczego?

FUNDAMENT Fundament mówi wiele o porządkowaniu. O spokojnym podejmowaniu decyzji duchowych i kroczeniu w stronę CELU, bez poddawania się emocjom. Aby przepracować emocje potrzebna jest droga pasyjności i maryjności w życiu człowieka. Pochopne decyzje, chaotyczne działania w życiu – to często sprawa uczuć. Poodawania się emocjom, porywom serca. Kontynuuj czytanie