03. Jak się uświęcić?

Dziś dzień Wszystkich Świętych. Kościół czci wszystkich tych którzy doszli do zjednoczenia z Bogiem a nie są znani z imienia i nazwiska czy wpisani do Kanonu świętych… Osiągnęli cel. Doszli do mety i domu Ojca. Wiemy, że jesteśmy kochani, i że dążymy do mety – do Zbawienia. DO Kontynuuj czytanie

45. Eucharystia – walka o świętość

Stary testament pokazuje proroka Eliasza, który walczy o to by zachowany był kult Jedynego Boga. Obraz Proroka ukrytego w okolicach potoku, któremu kruki przynoszą chleb – obraz człowieka, którego Bóg utrzymuje przy życiu i karmi jakoś niesamowicie wiąże się z obrazem Eucharystii. Niesamowity symbol i znak Eucharystii. Bóg Kontynuuj czytanie

51. Bądź świętym, bo JA JESTEM ŚWIĘTY

TYDZIEŃ II Jezus zabiera swych uczniów na górę. Bóg na górze przemawiał do proroków i zawierał przymierze ze swym narodem. Jezus na górze Kalwarii jak Baranek Boży zawarł najwyższe przymierze człowieka z Bogiem. W Kazaniu na górze objaśnia to przymierze poprzez swoje Słowo. Kazanie na górze – pokazuje Kontynuuj czytanie

06. Scalić na nowo człowieka

TYDZIEŃ II Ewangelia przyniosła światu nowość, nowe spojrzenie. Przyniosła dar Zbawienia – otworzenia drzwi na Niebo i nowe narodziny. Mamy stanowić nowe stworzenie, jako nowi ludzie. Ta nowość i świeżość ma wynikać z podążania drogą Ewangelii. Nasze zadanie to pociagnąć ludzi do Ewangelii – Ewangelizować. Wszystko dzieje się Kontynuuj czytanie

Przyszedł wypełnić a nie znieść

Ewangelia wg św. Mateusza – rozdział 5 Jezus siedząc jak Król na tronie ziemi – na górze – otoczony tłumem nawiązuje do przymierza z Mojżeszem i ludem izraelskim. Przymierza w którym Bóg przekazał narodowi dziesięć przykazań. Jezus podkreśla, że nie przyszedł ich znieść ale je wypełnić. Jezus wyjaśnia Kontynuuj czytanie

Źródła szczęścia

Rozdział 5 Ewangelii wg św. Mateusza GÓRA PRZYMIERZA Bóg gdy chciał zawrzeć z człowiekiem przymierze wybierał górę. Przemawiał do serca człowieka na górze. Mówił do Mojżesza na górze, gdy tłumy stały u jej podnóża. Bóg zawarł przymierze z narodem wybranym. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy Kontynuuj czytanie