Giniemy…

Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze.  Mt 18,6 Jesteśmy na skraju upadku. Za chwilę może nie być miejsca na tym świecie, gdzie będziemy mogli przyjąć Jezusa do serca. Kontynuuj czytanie

Obraz grzechu

Grzech działa jak zmęczenie Wiele małych, często niepozornych działań potrafi zostawić człowieka pod koniec dnia z poczuciem zmęczenia, wyczerpania. Nieświadomi co konkretnie doprowadziło nas do takiego stanu widzimy jedyne skutek – brak sił i energii. Działanie grzechu lekkiego. A może czasem jedna akcja, jeden zryw pozbawia nas kompletnie Kontynuuj czytanie

Słabość naszą siłą

Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą. Łk 12, 48 Uważam, że ten fragment Ewangelii może całkowicie odmienić spojrzenie na własne słabości. Bo to, co otrzymujemy, nie zawsze da się określić w samych superlatywach, wskazać palcem Kontynuuj czytanie

34. Pierwotna zmaza w głębi człowieczeństwa

TYDZIEŃ 1 Rozważanie misterium grzechu według Ignacego polega na spojrzeniu na ogromny kontrast między światem Bożego Ładu – RAJU – a świat w który wkradł się grzech. Kontrast między Bożym ładem a codziennością człowieka jest ogromny. Z jednej strony przestrzeń jasności, szczęścia, wolności, światła, a z drugiej samo Kontynuuj czytanie