OW21.32 Sakramenty kościoła

Widzialny znak niewidzialnej łąski. Fizyczny znak, symbol, tego, że Duch Święty działa i przychodzi. Tak jak Ciało Pana jest ukryte pod postaciami Chleba i Wina, tak Duch Święty zostaje ukryty pod znakami Sakramentów. Kościół, który widać w Dziejach Apostolskich pociaga ludzi do nawrócenia. Głosi im KErygmat i wprowadza Kontynuuj czytanie

Jakie jest Królestwo

Jezus dziś pokazuje prawdę o Królestwie Niebieskim. Jest to Królestwo serc na płaszczyźnie ducha, trudno opisywalne ludzkimi słowami. Jezus używa obrazów. SKARB UKRYTY W ROLI Królestwo Boże to niezwykły skarb. Raj utracony przez człowieka. Najgłębsza z ludzkich tęsknot. Najbardziej wartościowa z rzeczy jaką człowiek może posiąść. Ten skarb Kontynuuj czytanie