Giniemy…

Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze.  Mt 18,6 Jesteśmy na skraju upadku. Za chwilę może nie być miejsca na tym świecie, gdzie będziemy mogli przyjąć Jezusa do serca. Kontynuuj czytanie

47. Maryja – z protoewangelii

Bóg w swoim objawieniu, w przyjściu Jezusa na świat jako Boga-Człowieka wypełnił całe Słowo – wszystkie zapowiedzi. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, Kontynuuj czytanie

43. Równia pochyła

TYDZIEŃ 1 Na początku szatan kusi. Daje człowiekowi pokusy. Stara się człowieka wynęcić ze stanu równowagi. Pokusa jest przestrzenią walki, nie jest przegraną. To cały czas pole bitwy. Tu jest zawsze okazja do zwycięstwa. Zależy czy walczy się u boku Niezwyciężonego wodza. czy może wychodzi się samemu naprzeciw Kontynuuj czytanie

35. Historia grzechu

TYDZIEŃ 1 Misterium grzechu dotyka człowieka. Szatan chce wciągać coraz głębiej w grzech, w jego spiralę. Pragnie też wciągać człowieka mocniej i mocniej ku rozpaczy. Bo jego prawdziwą wygraną jest śmierć człowieka zrozpaczonego, człowieka który uważa, że na jego grzech nie ma już miłosierdzia. Dlatego też trud nawracania Kontynuuj czytanie

33. Pierwotna rysa na człowieczeństwie

TYDZIEŃ 1 Rzeczywistość grzechu nie jest elementem stworzenia. Grzech nie został stworzony przez Boga, jest w sprzeczności z Jego naturą. Grzech to element historii ludzkości i całego Wszechświata. Skąd zatem zło na świecie, dlaczego jest zło i wpływa na człowieka? Patrząc na człowieka można by sądzić że powstaje Kontynuuj czytanie

38. Droga krzyżowa – droga całej ludzkości i każdego człowieka

Wielki Post 2019 ZWYCIĘZKI POCHÓD KRÓLA? Czy droga na Golgotę pod górę może być zwycięzkim pochodem Króla? Czy wspinanie się na szczyt góry gdzie ma się ponieść śmierć może oznaczać drogę ku zwycięztwu? A jednak droga krzyżowa to skrót i streszczenie całej drogi Pana. Od Wcielenia aż po Kontynuuj czytanie

37. Rozpacz prowadząca ku tragedii

Wielki Post 2019 Judasz nie uwierzył Miłości! Nie uwierzył Jezusowi. To zaskutkowało ogromną tragedią. Piotr zdradził | Judasz zdradził Początek był ten sam – ale koniec supełnie inny. Kluczem do rozróżnienia ich dróg jest UFNOŚĆ. Ufność zaczyna się od świadomości – KIM JEST BÓG. Piotr się chwiał, przewracał, Kontynuuj czytanie