WP21.10 Chodzi o Miłość – o nic więcej

Jacques Martin: „Bó jest tym, kim chce być. Wybiera siebie. Jest istotą w pełni wolną. Wybrał Miłość i można Go zranić. Jest też w Nim coś ludzkiego i jest wrażliwy. Bóg jest wstrząśnięty złem. Wystawia się na ryzyko odtrącenia, które rani Go jako Miłość” Cała Biblioa pokazuje, że Kontynuuj czytanie

56. Pascha całego stworzenia

FUNDAMENT Wszystko jest zatopione w Chrystusie. Tym, który jest PASCHALNY – ukrzyżowany i Zmartwychwstały. W ten właśnie sposób Chrystus UWIELBIŁ Ojca. Rolą całego stworzenia jest Uwielbić Ojca. A drogą nauki tego uwielbienia jest naśladowanie Jezusa. Idąc tą drogą można stwierdzić, że zarówno człowiek jak i całe stworzenie musi Kontynuuj czytanie

37. Ojciec i Syn

FUNDAMENT Bóg jest pełen paradoksów. Miłość jest pełna paradoksów. W Bogu radość przenika się z cierpieniem a spoiwem jest Miłość. Bóg wybrał siebie jako Miłość, gotów by być zranionym. Całe chrześcijaństwo – jeśli objawia się w nim Bóg żywy i prawdziwy – utkane będzie z paradoksów. W Chrześcijaństwie Kontynuuj czytanie