OW21.36 Najświętsze Ciało i Krew

Najpokorniejsy z darów jakie dostajemy. Bóg wszystko przygotował. On jako PROROK przewidział wydarzenia przygotwania uczty w Wieczenriku, On jako Bóg je zainicjował. On jako KAPŁAN sprawował ofiarę i On też stał się samym BARANKIEm OFIARNYM – samym darem. On prowadzi tą ucztę ponad czasem, bo Apostołowie spożywają jego Kontynuuj czytanie

39. Oręż krzyża

TYDZIEŃ II Dwie armie. Dwa sztandary stoją na przedpolach ludzkiego serca. Linia frontu przebiega przez sam srodek ludzkiego serca. Jedna armia stoi pod białym czystym sztandarem krzyża i sztandarem Zmarteychwstałego Baranka. Duga pod wielkim, krzykliwym, jaskrawym sztandarem śmierci na wieki. Armia Krzyża już zwyciężyła, już wygrała całą wojnę. Kontynuuj czytanie

8. On – obecny przez sakramenty

TYDZIEŃ 1 Tak Bóg umiłował Świat, ze Syna swego dał, by świat zbawił. Bóg JEST, KTÓRY JEST. On jest OBECNY. Gdy przychodzi, gdy się objawia, wówczas wystawia człowieka na próbę, bo wielu ludzi skupia się na historii, na miejscach. Gdy skupia się na tym co zewnętrzne wówczas bardzo Kontynuuj czytanie