WP21.35 Pan przyszedł by służyć

Wieczernik. Tu nas dziś prowadzi Kościół. Bez zrozumienia wieczernika Droga Krzyżowa będzie tylko powornym cierpieniem i kaźnią. Okrutnym potraktowaniem kogoś niewinnego. Skazaniem na cierpienie… Wieczernik to przestrzeń która przygotowuje na wejsćie na Drogę Krzyża. W Wieczerniku JEzus pokazuje sens Drogi Krzyża i wydarzeń kolejnych godzin i dni: Było Kontynuuj czytanie

WP21.34 Sprzedany

Pan został sprzedany za cenę niewolnika, za 30 srebrników. Stał się niewolnikiem wszystkich ludzi. Każdego z nas. W Eucharystii oddaje się całkowicie w nasze ręce – totalnie. Jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam. Kontynuuj czytanie

36. Apostołowie

Dzisiejsze Słowo pokazuje postawy wobec Boga. Szczególnie niebezpieczna postawa ukazana jest w Ewangelii – pycha wobec Jezusa. Chęć wpasowania Jezusa w swoje własne ramy i w swój własny zestaw pojęć i sposobów zachowania jakiego człowiek oczekuje od Boga. Najbardziej wyraźnie różnicę w tego typu postawie widać w postawach Kontynuuj czytanie

37. Rozpacz prowadząca ku tragedii

Wielki Post 2019 Judasz nie uwierzył Miłości! Nie uwierzył Jezusowi. To zaskutkowało ogromną tragedią. Piotr zdradził | Judasz zdradził Początek był ten sam – ale koniec supełnie inny. Kluczem do rozróżnienia ich dróg jest UFNOŚĆ. Ufność zaczyna się od świadomości – KIM JEST BÓG. Piotr się chwiał, przewracał, Kontynuuj czytanie

36. Judasz

Wielki Post 2019 NARASTAJĄCA NIEUFNOŚĆ Dzisiejsze czytanie z ksiagi Daniela mówi o niezwykłym zaufaniu Szadraka Meszaka i Abed Nego do Boga. Zaufaniu, które ratuje ich od śmierci w rozpalonym piecu. (Dn 3,14-20.91-92.95) Jako kontrast jest Ewangelia, w której JEzus zarzuca faryzeuszom brak wiary, i brak zaufania wobec Boga. Kontynuuj czytanie

35. Nim kogut zapieje…

Wielki Post 2019 Pan sądzony, stojący w purpurze i koronie z cierni wobec tłumu skandującego „na krzyż z Nim!”. Jezus sądzony przez Sanchedryn, który Go znienawidził i chciał zabić. Nauczyciel, który przez trzy lata chodził ze swymi uczniami, przebywał z nimi, uczył ich Miłości i towarzyszenia drugim – Kontynuuj czytanie