O Narodzie Wybranym

Paweł Apostoł w Liście do Rzymian (11,28-29) tłumaczy, że dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne, że naród żydowski jest nadal narodem szczególnie umiłowanym przez Boga. Kościół nie zajął miejsca Izraela jak tłumaczono przed Soborem Watykańskim II. Do Żydów należy przybrane synostwo i chwała przymierza – pisze Apostoł Kontynuuj czytanie