WEŹCIE W POSIADANIE KRÓLESTWO

Ewangelia wg św. Mt 25, 31-46 (Niedziela 22.11.2020 r.) Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak Kontynuuj czytanie

Wszyscy (?) jesteśmy Tomaszami*

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię.” (Mk 16,15) Kolejny raz przekonuję się ile jest we mnie starotestamentalnego myślenia. A może lepiej byłoby napisać inaczej? Przekonuję się jak Jezus wyprowadza mnie z mojego Egiptu do Jego Ziemi Obiecanej. Jestem w drodze. Gdzieś na początku jak mi się zdaje. Kontynuuj czytanie