Tagged: DOBRA NOWINA

Andrzej Pepłowski

Jedyny dowód

Jeżeli rzeczywiście wiara i religia są odbiciem tej prawdy, że świat i jego dzieje są urzeczywistnieniem boskiej woli Stwórcy, to może być na to tylko jeden dowód.

Andrzej Pepłowski

Zbawienie

Jakiekolwiek dobro, które jest w tobie nie zginie i nie pójdzie na marne, ale będzie ocalone. – mówi Pan, który od stworzenia z miłością położył na tobie swoją rękę.

Piotr Rydzewski

Dwoje

„Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę, prócz laski: ani chleba, ani...

Andrzej Pepłowski

Jak zacząć?

Zacząć jest łatwiej, niż ci się wydaje. Tak naprawdę już to zrobiłeś. Jeśli nie wierzysz, ba – kiedy wyśmiewasz naiwną wiarę i „zabobony” – jesteś na dobrej drodze. Może już dawno wiara w tobie uschła i nabrałeś...

Marek Krzyżkowski CSsR

najpiękniejsza historia

(Łk 3,1-6) Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza...

Przejdź do paska narzędzi