Category: Żywe Słowo

Żywe Słowo

Szczęśliwy mąż

BĘDZIESZ MIŁOWAŁ

Ewangelia wg św. Mateusza 22, 34-40. „Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?»...

Szczęśliwy mąż

ODDAŁ JĄ W DZIERŻAWĘ ROLNIKOM

Ewangelia wg św. Mateusza 21, 33-43. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał...

Szczęśliwy mąż

WYSZEDŁ WCZESNYM RANKIEM

Ewangelia wg św. Mateusza 20,1-16a. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za...

DzieckoBoga

W oczach Boga…

XXII Niedziela Zwykła – komentarz Mt 16, 21-27.
Zawsze ciekawiło mnie to, w jaki sposób Bóg patrzy na naszą rzeczywistość. Jak On widzi to, co dla mnie jest po ludzku trudne? Jak On w ogóle widzi mnie i moje życie?

Przejdź do paska narzędzi