WEŹCIE W POSIADANIE KRÓLESTWO

Ewangelia wg św. Mt 25, 31-46 (Niedziela 22.11.2020 r.) Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak Kontynuuj czytanie