Czas się wypełnił …

Ewangelia wg św. Marka 1, 14-20 (Niedziela 24.01.2021 r.) Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!». Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali Kontynuuj czytanie

Z natchnienia więc Ducha

Ewangelia wg św. Łukasza 2, 22-40 (Niedziela 27.12.2020 r.) Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic Kontynuuj czytanie

DLA BOGA BOWIEM NIE MA NIC NIEMOŻLIWEGO

Ewangelia wg św. Łukasza 1, 26-38 (Niedziela 20.12.2020 r.) Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, Anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś Kontynuuj czytanie

KTO TY JESTEŚ?

Ewangelia wg św. Jana 1, 6-8. 19-28 (Niedziela 13.12.2020 r.) Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest Kontynuuj czytanie

KAŻDEMU WYZNACZYŁ ZAJĘCIE

Ewangelia wg św. Mk 13, 33-37 (Niedziela 29.11.2020 r.) Jezus powiedział do swoich uczniów: «Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swym sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, Kontynuuj czytanie

WEŹCIE W POSIADANIE KRÓLESTWO

Ewangelia wg św. Mt 25, 31-46 (Niedziela 22.11.2020 r.) Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak Kontynuuj czytanie

POSZEDŁ, PUŚCIŁ JE W OBIEG

Ewangelia wg św. Mt 25, 14-30 (Niedziela 15.11.2020 r.) «Podobnie jest z królestwem niebieskim jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, Kontynuuj czytanie