POSZEDŁ, PUŚCIŁ JE W OBIEG

Ewangelia wg św. Mt 25, 14-30 (Niedziela 15.11.2020 r.) «Podobnie jest z królestwem niebieskim jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, Kontynuuj czytanie

09. Pradziwi Rodzice

W rozdziale „Dlaczego Maryja jest nam koniecznie potrzebna” w książeczce „Tajemnica Maryi” św Ludwik Grignion de Montfort mówi o Maryi jako o źródle wszelkich łask. Poakzuje Ją jako tą która jest Niepokalana, bez grzechu, dlatego też Jej serce jest otwarte na wszelkie łaski. Grzech nie gościł nigdy w Kontynuuj czytanie

06. Kto nie bierze swego krzyża

Dziś Jezus mówi bardzo trudne słowa. Wzywa do ekstremalnego radykalizmu Ewangelii. DO tego by mieć twrdy i kasny kręgosłup i piramidę wiary. Bóg ma być bezsprzecznie na pierwszym miejscu. Konkret. Chcesz dojść do świętości usiądź i zastanów się jak to zrobić, a potem działaj. Nie baw się w Kontynuuj czytanie

Talenty

„Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana! Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: „Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa Kontynuuj czytanie

64. „…każdego dnia będzie zbierał według POTRZEBY DZIENNEJ”

FUNDAMENT Św Ignacy sformułował zasady fundamentalne służące Zbawieniu człowieka, rozwojowi człowieka i życiu w coraz głębszej harmonii z Bogiem, sobą, innymi ludźmi i całym stworzeniem. To w zasadzie zasady szczęśliwego życia: Człowiek po to jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i jemu służył, a przez to Kontynuuj czytanie