66. Zasady uprawy drzewa życia

Dziś w Ewangelii widać Jezusa, który przemawia jak ten, który ma władzę. I oto właśnie chodzi. By oddać Jemu władzę. Jest On jednakże przedziwnym Królem. Z jednej strony władca Wszechświata – ma moc by tchnienie warg zakońćzyć istnienie Kosmosu i Ziemi. Ale z drugiej strony daje człowiekowi wolnośći Kontynuuj czytanie

31. Król królów

Psalm 47 z dziś i powtarzany w najbliższą Niedzielę podkreśla, że Pan jest wielkim KRÓLEM. Zasiada na tronie. Siedzi po prawicy Ojca. Jezus – PAN – Z LUDZKĄ NATURĄ – wstąpił do Nieba. To niesamowita wiadomość. Dlatego też psalmista mówi, że Pan wstępuje do Nieba wśród radosnych okrzyków. Kontynuuj czytanie

28. Posłanie

Chrystus pojawia się w widzialny sposó wśród uczniów po swoim zmartwychwstaniu. Przygotowuje struktury kościoła. Uczy Apostołów i uczniów swej nowej niewykłej formy obecności. Zwieńczeniem tego czasu, ostatnią chwilą w której uczniowie widzą Pana na własne oczy jest Wniebowstąpienie. Jezus oficjalnie odchodzi z tego świata w swej widzialnej postaci. Kontynuuj czytanie

21. Korzenie z których wyrósł Jezus

Dziś Słowo mówi bardzo wiele o korzeniach z których wyrósł Jezus. Jako Król z dziedzictwa największego z okresu królów – Dawida. Jako Arcykapłan i PRorok z okresu największego z PAtriarchów – Abrahama. Jako człowiek posiadający konkretne cechy wychowany przez Józefa. To Józef przekazał mu etos pracy, pokazał wzorzec Kontynuuj czytanie

34. Nauczyciel

TYDZIEŃ II Dzisiejsze Słowo mówi wiele o nauczaniu. O procesie wzrastania i rozwoju człowieka. W I czytaniu Dawid umiera. W ostatnich chwilach swego życia przekazuje swemu synowi Salomonowi testament swego życia. Przekazuje mu to co ma najcenniejszego. Wie, że Salomon obejmie tron i będzie się musiał zmagać z Kontynuuj czytanie

21. Wołanie Króla

TYDZIEŃ II Dziś Ewangelia pokazuje tych, którzy odpowiedzieli na wołanie Króla. Na wołanie Jezusa. Zdecydowali się pójść za Nim – dzielić trudy i radości, przeciwności i sukcesy. Towarzyszyć Mu i obserwować Jego zachowanie. Słuchać Słowa, które pada z Jego ust. W pewnym sensie kontemplować Mesjasza „na żywo”. Jezus Kontynuuj czytanie

20. Paleta postaci królów

TYDZIEŃ II Dzisiejsze I czytanie opisuje dwóch królów i jednego sukcesora do królewskiego tronu. Jest tu obecny król, Saul, który wpadł już w obłęd, smutek i chęć mordu, które zaczęły się od zalążka zazdrości. Jest tu Dawid, namaszczony na następcę Saula, ten, który wsłuchuje się w głos Boga Kontynuuj czytanie

19. Pycha kontra pokora

TYDZIEŃ II Dzisiejsze Słowo przedstawia królów ziemskich i Króla Niebieskiego Chrystusa. Przedstawia tych którzy mają władzę i robią to na wzór Chrystusa, lub zupełnie na przekór. W Ewangelii jest pokazany Jezus – Pan szabatu i Pan ludzkiego życia i zdrowia. Staje naprzeciw tych, których serce jest zamknięte i Kontynuuj czytanie