40 dni i nocy – już za moment

To do mnie Bóg dziś mówi jak do Noego. Idzie czas – 40 dni i nocy. Czas oczyszczenia i obmycia. Jeśli chcę ocalić moje życie muszę wyruszyć w podróż. Zaufać Bogu i ruszyć. Ziemia, moje życie, to co niezdrowe i grzeszne w moim życiu czeka chrzest – utonięcie Kontynuuj czytanie

3. Pustynia czyli krzyż

TYDZIEŃ 1 Pustynia – przestrzeń śmierci, bez wody, niebezpieczna, zabijająca, ta właśnie przestrzeń, to miejsce staje się drogą do błogosławieństwa. Do oczyszczenia serca i usłyszenia głosu Boga. Takie cechy ma też krzyż – droga kaźni, najsroższa z kar, symbol śmierci, upokorzenia, który staje się drogą ku Zbawieniu. Na Kontynuuj czytanie

11. Samotnie wyjść na pustynię

FUNDAMENT WYJŚĆ NA PUSTYNIĘ Biblia opisuje pewne osobiste, samotne wyjścia na pustynię: Mojżesz spędza 40 dni na górze Synaj, w samotności wsłuchując się w Boga i otrzymując tablice przymierza. (Wj 19) (Wj 20) (Pwt 9,9-21) Eliasz sam 40 dni ucieka przez pustynie i góry do bożej góry Horeb Kontynuuj czytanie