22. Różaniec – oliwa dla lampy na spotkanie z Oblubieńcem

TYDZIEŃ 1 Jedną z modlitw, które wydają się być proste i pokorne jest Różaniec. Modlą się na nim dzieci, ale są też w rękach wielkich mistyków. Różaniec wprowadza w rozważanie tajemnic Ewangelii. Spoglądanie na te tajemnice oczyma Matki. Różaniec jest jak oliwa dla lampy – przygotowuje nas na Kontynuuj czytanie

21. W szkole Maryi

TYDZIEŃ 1 Modlitwa pokorna i prosta – Różaniec. Różaniec opiera się przede wszystkim na kanwie piwtarzanego ciągle pozdrowienia anielskiego. Słów pełnych radości i nadziei – słów zwiastujących Zbawienie. Dodajemy „święta Maryjo” by prosić Matkę o wstawiennictwo – szczególnie w ostatniej chwili życia, gdy będzie się aażył nasz los Kontynuuj czytanie

20. Uczyć się modlitwy od Matki

TYDZIEŃ 1 Modlitwa trudna, ukrzyżowana. Modlitwa, przez którą rodzą się święci. Poza Eucharystią jedną z najczęściej wskazywanych dróg modlitewnych jest Różaniec. Dar Boga. Zaczął się jako pokorna modlitwa dla prostych ludzi, którzy niewiele rozumieli, nie potrafili czytać. Miał być prostym modlitewnym streszczeniem tajemnic Ewangelii. W historii ludzkości nieraz Kontynuuj czytanie

18. Wytwać w czasie strapienia

TYDZIEŃ 1 Modlitwa zanurzona w krzyżu na samym szczycie Golgoty to bardzo trudne doświadczenie duchowe wymagające harmonii wnętrza i wiele samodyscypliny. Dlatego św Ignacy podaje reguły ro,eznawania duchów które mają tutaj pomóc. Jedna z najbardziej podstawowych regół mówi o „prawie falowania” – tym że w życiu człowieka na Kontynuuj czytanie

17. Modlitwa ukrzyżowana

TYDZIEŃ 1 Wierność to droga na same szczyty modlitwy – ale też na szczyty Kalwarii w przestrzeni modlitwy. Człowiek staje na szczycie w „nocy ciemnej”. W świecie „posuchy”, „ogołocenia”, „opuszczenia” w modlitwie. Wtedy modlitwa przechodzi oczyszczenie, upraszcza się i pokornieje. Wtedy trudno cokolwiek wypowiedzieć do Boga. Z głebi Kontynuuj czytanie

16.Kluczem WYTRWAŁOŚĆ

TYDZIEN 1 Eucharystia uczy modlitwy ukrzyżowanej. Pokazuje jak niezwykła jest modlitwa wpisana w Krzyż. Eucharystia to przecież wejście w Misterium Paschy Chrystusa. Autentyczna chrześcijańska modlitwa musi nosić znamiona krzyża. Musi być ukrzyżowana. Człowiek przez modlitwę rodzi się na nowo, odrzucając starsgo człowieka: porzucając grzechy – ciężkie, ale i Kontynuuj czytanie

15. Eucharystia – szkoła modlitwy

TYDZIEŃ 1 Tylko zniechęcenie jest przegraną. Tylko poddanie się w drodze ku Zbawieniu. Zawrócenie z drogi. Zniechęcenie w modlitwie… Szkołą wytrwałości w modlitwie jest Eucharystia. Jest też ona szkołą samej modlitwy. A modlitwa to pożywka – to tlen – dla naszego trwania przy Bogu. Eucharystia, liturgia godzin, modlitwa Kontynuuj czytanie

14. To jest ten czas – sprawy ludzkie łączą się z bożymi

TYDZIEŃ 1 Modlitwa. Dialog z Bogiem. Romowa. Jedną z dróg modlitwy jest medytacja biblijna, która ma swoje etapy. Zaczyna się od przygotowania wnętrza człowieka, bo Bóg zawsze jest gotów do dialogu. Modlitwa ma zmieniać człowieka, a nie Boga, dlatego to serce człowieka musi być otwarte  gotowe do zmiany. Kontynuuj czytanie

13. Ty Jesteś, który Jesteś, spraw bym ja był tym, którego nie ma…

TYDZIEŃ 1 Modlitwa – Konstytucja o Bożym Objawieniu opisze ją tak: „Modlitwa towarzyszyć powinna czytaniu Pisma Świętego, by było ono rozmową między Bogiem, a człowiekiem, gdyż do Niego przemawiamy, gdy się modlimy, a Jego słuchamy, gdy czytamy boskie wypowiedzi (św Ambroży)” To Biblia jest źródłem tego ognia. Ona Kontynuuj czytanie