Bogactwo

Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: „Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: „Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę; Kontynuuj czytanie

Zniewoleni przez posiadanie rzeczy

Dziś Jezus mówi o wiele o nas – ludziach XXI wieku nieraz zniewolonych posiadaniem rzeczy, przywiązanych do rzeczy, do awansów, wiedzy, posiadania, przeceniajacych rozwój osobisty ponad duchowy. Zapędzonych w wiele pułapek „bogactwa” nie tylko tego finansowego. Pułapek, które koniec końców bywają pewnym rodzajem nowowczesnej niewoli serca – serca, Kontynuuj czytanie

Magis w prośbie matki synów Zebedeusza

Matka zawsze pragnie dla swych dzieci tego co najlepsze. Chce by doszli dalej niż ona. Pragnie rozwoju dzieci. Gdyby popatrzeć w oderwaniu od ukrytych intencji. Wziąć prośbę tej kobiety dosłownie, to tak na prawdę prosi dla swoich synów o szczyty świętości. By w Królestwie Niebieskim byli tuż przy Kontynuuj czytanie

Zaufać do końca … !

Słowo na Poniedziałek 25 Listopada 2019 Jezus podnosi oczy. Nie jest ślepy na wydarzenia wokół. Spogląda na czyn ale zna także serce i intencję człowieka. Bóg widzi! Bóg spogląda na człowieka. Przed Nim nic się nie ukryje. Bogaci i uboga wdowa. Wielu bogatych i jedna uboga. Wiele pieniędzy Kontynuuj czytanie

Ubogi Kościół ubogich w duchu vol.2

Ryt Złotego Cielca Przebyliśmy długą drogę od Kościoła męczenników poprzez Kościół władzy do Kościoła na rozdrożu. I  w którymś momencie (najprawdopodobniej około roku 313) po cichu wsunął się w nasze szeregi złoty cielec. Pierwszy raz publicznie objawił się w złotej trumnie Konstantyna I Wielkiego. I został z nami. Kontynuuj czytanie

15. Eucharystia – szkoła modlitwy

TYDZIEŃ 1 Tylko zniechęcenie jest przegraną. Tylko poddanie się w drodze ku Zbawieniu. Zawrócenie z drogi. Zniechęcenie w modlitwie… Szkołą wytrwałości w modlitwie jest Eucharystia. Jest też ona szkołą samej modlitwy. A modlitwa to pożywka – to tlen – dla naszego trwania przy Bogu. Eucharystia, liturgia godzin, modlitwa Kontynuuj czytanie