08. Skarbniczka, Szafarka i Rozdawczyni

W punkcie 10. „Tajemnic Maryi” św. Ludwik przedstawia niezwykłą cechę Maryi jako pośredniczki łask. Mówi o niej: Bóg wybrał Ją na Skarbniczkę, Szafarkę i Rozdawczynię wszystkich swoich łask Skarbniczka – w skarbcu przechowuje się największe kosztowności. Skarbniczka, to ktoś kto przekazuje. Z jednej strony zbiera a z drugiej Kontynuuj czytanie

07. Czuwać, by otrzymać pełnię łask

Tą, która otrzymała pełnię łask jest Maryja. Ją Bóg obdarował niezwykle. Jak mówi pkt. 9 „Tajemnicy Maryi”: Bóg Ojciec, od którego jako od istotnego źródła zstępuje wszelki dar doskonały i łaska, dając MAryi swego Syna, dał Jej wszystkie swe łaski, a mianowicie – jak mówi św. Bernard – Kontynuuj czytanie

05. Gdybyś tu był, mój brat by nie umarł

Celem człowieka jest świętość, wynika ona z natury człowieka. Drogą do świętości są cnoty jak pokora serca, nieustająca modlitwa, umartwienie, zdanie się Boga. Dzisiejsza EWangelia opisuje właśnie to niesamowite zaufanie Bogu… Wołanie Marii u stóp Jezusa, z ogromnym zaufaniem – „Gdybyś tu był, mój brat by nie umarł” Kontynuuj czytanie

Na monecie obraz Cezara, na sercu obraz Boga

Rozmowa faryzeuszów z Jezusem jest jak kalka wielu współczesnych rozmów. Najpierw pozytywnie, pod włos, by rozmówca stracił czujność a potem uderzyć – w tym wypadku pozornie pytaniem bez wyjścia. Faryzeusze wiedzieli, że każda odpowiedź Jezusa będzie zła. Jeśli zachęci do płącenia podatków, to ludzie od Niego odejdą, bo Kontynuuj czytanie

Uczta darmowych przysmaków

Jest uczta, którą zastawia Jezus, co więcej jest na niej służącym. Gotów umyć mi nogi. Uczta Eucharystii. Miejsce gdzie mogę się najeść do syta przysmaków. Znaleźć ukojenie i pokrzepienie. Uczta z pokarmem dającym nasycenie na wieczność – nie na chwilę. Pokarmem jest Słowo Pana oraz Ciało i Krew Kontynuuj czytanie

IDŹCIE I GŁOŚCIE
BLISKIE JUŻ JEST KRÓLESTWO NIEBIESKIE

Ewangelia wg św. Mateusza 9, 36 – 10, 8 (Niedziela 14.06.2020 r.) Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo». Kontynuuj czytanie

43. Miłość w dawaniu do ostatka

Dziś Apostoł woła – zaklinam Cię, rozdawaj – rozdawaj WIARĘ. To znaczy KOCHAJ! Kochaj płomiennie i całym sobą. Rozdawaj Miłość ludziom: Najmilszy: Zaklinam cię na Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, oraz na Jego pojawienie się i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w Kontynuuj czytanie

36. Zesłanie Ducha

PIĘĆDZIESIĄTNICA – przygotowujemy się do niej. Jest już za progiem. Zapowiadana przez Jezusa i stanowiąca ukoronowanie Paschy. Jest niezwykle wymownym wyjściem raczkujacego dotychczas Kościoła w świat. Stanowi eksplozję. Kościół wychodzi – mówi w językach, dociera do dziesiątek zgromadzonych w Jeruzalem ludzi… Kościół rozwijał się od Zmartwychwstania. Jezus spotykał Kontynuuj czytanie