33. Ona ma niezwykłą ŁASKĘ u Boga

Św. Ludwik w pkt. 37 „Tajemnicy Maryi” pisze o Niej, jako o orędowniczce i pośredniczce naszych zasług: Poświęcać się w ten sposób Jezusowi przez Maryję oznacza złożyć w Jej ręce nasze dobre uczynki, które – choć wydają nam się dobre – są często brudne, niegodne spojrzenia Boga i Kontynuuj czytanie

O Zwiastowaniu trochę inaczej

Nigdy nie widziałam tego płótna na żywo, ale za każdym razem jak napotykam jego reprodukcję, przeszywa mnie mały dreszcz, gdyż jest to zdecydowanie najbardziej mroczna wersja Zwiastowania, jaką kiedykolwiek widziałam. Oryginał można zobaczyć w madryckim Prado albo w Muzeum Sztuk Pięknych w Bilbao (kopia pędzla samego malarza). El Kontynuuj czytanie

53. Radość Syjonu

Maryja – Matka Kościoła. Ta, która była zapowiadana od wieków. Księga Sofoniasza zwiera Słowa wzywające do wielkiej radości Córę Syjonu, Córę Jeruzalem. Wzywające do radości cały świat. Powodem jest przyjście Króla Izraela. Uwolnienie! Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Kontynuuj czytanie

48. Maryja – żywa monstrancja

Maryja – w Jej łonie rozwijał się Jezus Chrystus ze zwoim ciałem i krwią. Z Jej organizmu czerpał siły – z Jej ciała się „karmił” jako człowiek. Ją Bóg potem uczynił Matką Kościoła. Karmicielką nas wszystkich – teraz już w przestrzeni ducha – Ona wyprasza dla nas łaski Kontynuuj czytanie

24. Duch Święty zstąpi na Ciebie

TYDZIEŃ II Wcielenie. Wejście w ciało ludzkie Syna Bożego. Wydarzenie, do którego wracamy setki, tysiace a może miliony razy w życiu – zawsze gdy powtarzamy słowa Anioła modląc się przez wstawiennictwo Maryi – „Zdrowaś Maryjo”. Wielkie wydarzenie. Przełom w dziejach ludzkości. Spełnienie zapowiedzi Starego Testamentu. Przybywa król, potomek Kontynuuj czytanie

22. Kontemplacja o Wcieleniu

TYDZIEŃ II Bóg w dzisiejszej Ewangelii daje uczniom polecenie, by szli na cały świat i głosili Ewangelię – Dobrą Nowinę – wszelkiemu stworzeniu. Dobra Nowina dotyczy przyjścia Boga na ten świat – Mesjasza – który odkupił ludzkość. To przyjście, początek Jego obecności w ludzkiej postaci, zaczął się w Kontynuuj czytanie

Architekt Zbawienia uczynił Ją Niepokalanym Poczęciem

Słowo na 8 GRUDNIA 2019 Niepokalana Niesamowite są zamysły Boga. Duch Święty – Niepokalane poczęcie. On sprawił, że w łonie Maryji zaczął rozwijać się Jezus. Ale ten cud mógł miejsce tylko na Jej TAK. Bóg nigdy nie przekracza ludzkiej wolności. Zapytał Maryję i uzależnił bieg Zbawienia od Jej Kontynuuj czytanie

Kaplica Spotkania I: Zwiastowanie Pańskie

Spotykamy się przed drzwiami. To bardzo ważne, drzwi mają symboliczną wymowę, przypominają nam o tym, że Chrystus przez Swoją ofiarę otworzył nam na nowo drzwi do Domu Ojca, które wcześniej pozostawały zamknięte. Według starożytnej tradycji tego samego dnia, kiedy świętujemy Zwiastowanie, 25 marca, Chrystus umarł również na krzyżu. Kontynuuj czytanie