65. Schronić się w cieniu konarów

Jak wejść do miejsca swiętego. Jak schronić się w konarach drzewa życia. Ukryć się przed skwarem słońca. Jak być swiatłem dla świata. My jako chrześcijanie mamy pewność wejśćia do Miejsca Świętego, b obmyła nas krew Chrystusa. Musimy tylko chcieć tego i trwać w bliskosci z Bogiem. Walcząc każdego Kontynuuj czytanie

Krawiące serca ubogich XXI wieku…

Zostałem poproszony o wypowiedzenie się w kwestii obecnej sytuacji w Polsce. W kwestii ustalonego prawa antyaborcyjnego i prostestów na ulicach. Trudne pytanie i ogromnie skomplikowana etycznie sprawa. Nie jestem księdzem, nie jestem etykiem, jedynie mężem i ojcem trójki zmarłych dzieci. Nie mam na świcie żyjącego dziecka. Mój głos Kontynuuj czytanie

Uczta darmowych przysmaków

Jest uczta, którą zastawia Jezus, co więcej jest na niej służącym. Gotów umyć mi nogi. Uczta Eucharystii. Miejsce gdzie mogę się najeść do syta przysmaków. Znaleźć ukojenie i pokrzepienie. Uczta z pokarmem dającym nasycenie na wieczność – nie na chwilę. Pokarmem jest Słowo Pana oraz Ciało i Krew Kontynuuj czytanie

05. Idźcie i głoście

Głoszenie Kerygmatu nie ma granic. Pragnienie Boga, by przyciągnac ludzi do siebie, by dać im wieczne szczęście. Szalone pragnienie i Miłość powodują, że Bóg w swej wszechmocy zrobi wszystko by nie zamilkły usta głoszących Ewangelię. Dzisiejsze I czytanie mówi o tym w niezwykły sposób. Głosiciele uwięzieni. Bóg posyła Kontynuuj czytanie

24. Ześlij Boże Anioła pocieszenia.

Przedziwna jest ta „Niedziela Radości” gdy wszyscy są uwięzieni w domach, pozbawieni dostępu do Eucharystii. Jestem tu i teraz. Zdrowy! Żyję! Mam co jeść! Może najmniejszy i pomijany przez innych ale wielki w oczach Boga. Na Niedzielę radości Kościół wybiera tekst o namaszczeniu Dawida. Nie ten o sprowadzeniu Kontynuuj czytanie

16. Pan jest łaskawy pełen MIŁOSIERDZIA

W ostatnich dniach Bóg prowadzi nas przez Słowo i wydarzenia na świecie poprzez bramy swego Miłosierdzia. Chce człowiekowi pokazać właściwe postawy, kierunki. Nie chce by człowiek zginął, by zatracił siebie na wieki. Bóg kocha człowieka. Kocha szlaeńcza miłosćią i pragnie dla człowieka wiecznego szczesćia. Dlatego czasem doswiadcza człowieka Kontynuuj czytanie

14. Misterium Eucharystii

Postawy serca. Jak blisko jest ludzkie serce tego gorącego, pokornego, pełnego ubóstwa i pragnącego wypełnić wolę Ojca serca Jezusa. Jezus zamyka swe ciało i krew w Eucharystii. Niezwykłym darze dla człowieka. Darze pełnym pokory, ubóstwa i posłuszeństwa Ojcu. Darze nad darami. „Wiarą ukorzyć trzeba zmysły i rozum swój, Kontynuuj czytanie

08. Wstał i zadziałał…

TYDZIEŃ II Adwent to wielkie oczekiwanie. Oczekiwanie na Zbawcę i Odkupiciela. Na Tego, który przemieni nasz los i nasze życie. Drogę tej przemiany pokazał najmocniej w Wieczerniku. Przyniósł dar Eucharystii i pokazał sens i znaczenie wydarzeń z Golgoty. Już w momencie Zwiastowania, już w czasie Narodzenia zamysły Boga Kontynuuj czytanie

Bankierzy Królestwa Bożego! Kim są i jaką obracają monetą?

Słowo na Środę 20 Listopada 2019 Wytrwałość to klucz do drogi życia – bo tylko zniechęcenie i poddanie się jest prawdziwą przegraną. Sługa Jezusa nie może też żyć tylko oczekiwaniem – w lenistwie duchowym. Jezus wzywa do Bożej Ekonomi. Do pomnażania dobra, do multiplikowania darów. Do mnożenia ile Kontynuuj czytanie

Paradoksy Eucharystii…

Trudno się dziwić Żydom. Posprzeczali się między sobą o Słowo. Wiara pełna jest paradoksów, Bóg jest ich pełen – inaczej, gdyby wszystko było możliwe do objęcia ludzkim umysłem On nie byłby Nieskończony i Wszechmogący. Gdyby nie było paradoksów nie było by potrzeba WIARY… Tak samo jest w pierwszym Kontynuuj czytanie