WP21.7 Modlitwa – ratuje świat

Wydaje się że to nic. Rozmowa. Słowa kierowane do Boga. Ale świeći pwoiedzą, że to najważniejsze co człowiek może zrobić – MODLITWA. Jezus dziś uczy modlitwy. Pokazuje jak zwracać się do Ojca. Nie chodzi o byle jakie słowa. Nie chodzi o gadulstwo. Chodzi o przylgniecie do Ojca. Wsłuchanie Kontynuuj czytanie

Prawdziwe oblicze

Jezus – Bóg-Człowiek. Wybrał prayjście na świat poprzez Wcielenie – wejście w ludzkie ciało. Wybrał, by odkupić człowieka. By oddać życie za człowieka. Jezus – Bóg – bez grzechu. Jego ciało i duch nie zostało nigdy skażone grzechem – odczuło jedynie skutki grzechów innych ludzi. Dziś Jezus zabiera Kontynuuj czytanie

OJCZE NASZ – CZYLI SŁÓW KILKA (DUŻO) O NAJWAŻNIEJSZEJ MODLITWIE

Jakiś czas temu, w trakcie medytacji ignacjańskiej (którą sam w dodatku wtedy prowadziłem) nad Pismem Świętym przyszło mi do głowy bardzo ważne zagadnienie. Chciałbym się dzisiaj nim z Wami podzielić.                  Będzie to mój komentarz do modlitwy Ojcze Nasz. Zapraszam 🙂 Kontynuuj czytanie

Zawierzyć, jak Ignacy

Dziś wspomnienie świętego, który swoją metodą medytacji nieźle zamieszał w moim życiu duchowym. Ignacy Loyola przed nawróceniem swoje nagrzeszył: jak pisał, prowadził życie nieuporządkowane (kobiety, hazard, pieniądze, władza).  Ranny, dla rycerza nic niezwykłego, gruntownie nawrócił się, później założył zakon Jezuitów. Mistyk stał się mocnym narzędziem w pracy ze Kontynuuj czytanie

Jeśli nie rozumiesz – zapytaj – On wyjaśni

Wyjaśnij nam Słowo. Panie Jezu powiedz nam Homilię 🙂 Rozjaśnij znaczenie Słowa. Pokaż jego głębię i niezwykłą treść. Bez wołania do Jezusa medytacja i kontemplacja bardzo łatwo może sprowadzić człowieka na manowce. Bez wyjaśnienia Jezusa można płynąć zaledwie po powierzchi ludzkich spostrzeżeń. Jezus poprowadzi w głębię ducha. Jezus Kontynuuj czytanie

32. Jak rozważać tajemnicę grzechu?

TYDZIEŃ 1 Misterium grzechu i tajemnica miłosierdzia. Święty Ignacy powie, że nie trzeba chcieć myśleć o rzeczach miłych i radosnych gdy wchodzi się w to misterium. Jakiekolwiek rozważanie o radości i weselu przeszkadza w odczuwaniu cierpienia, bólu i łez za grzechy. Trzeba trwać w postawie gotowości na żal Kontynuuj czytanie

21. W szkole Maryi

TYDZIEŃ 1 Modlitwa pokorna i prosta – Różaniec. Różaniec opiera się przede wszystkim na kanwie piwtarzanego ciągle pozdrowienia anielskiego. Słów pełnych radości i nadziei – słów zwiastujących Zbawienie. Dodajemy „święta Maryjo” by prosić Matkę o wstawiennictwo – szczególnie w ostatniej chwili życia, gdy będzie się aażył nasz los Kontynuuj czytanie

20. Uczyć się modlitwy od Matki

TYDZIEŃ 1 Modlitwa trudna, ukrzyżowana. Modlitwa, przez którą rodzą się święci. Poza Eucharystią jedną z najczęściej wskazywanych dróg modlitewnych jest Różaniec. Dar Boga. Zaczął się jako pokorna modlitwa dla prostych ludzi, którzy niewiele rozumieli, nie potrafili czytać. Miał być prostym modlitewnym streszczeniem tajemnic Ewangelii. W historii ludzkości nieraz Kontynuuj czytanie

W ciszy i ufności leży nasza siła (Iz 30, 15)

Kiedy medytujesz, bądź jak góra Nieruchomo osadzona w ciszy. Jej myśli zakorzenione są w wieczności. Nie rób niczego, siedź, bądź, A poznasz owoce płynące z modlitwy. Kiedy medytujesz, bądź jak kwiat, Zawsze skierowany ku słońcu. Jego łodyga jak kręgosłup, zawsze jest prosta. Bądź otwarty, gotowy przyjąć wszystko bez Kontynuuj czytanie