OW21.20 Kto uwierzy i ochrzci się będzie zbawiony

Kościół po ZMartwychwstaniu jest kształtowany przez regularne wizyty Jezusa. Pan wyjaśnia Apostołom Pisma i to wszystko co się wydarzyło. Buduje strukturę Koscioła. Nadaje Kościołowi niezwykłe „uprawnienia” – dzieli się swą Kapłańską, Królewską i Prorocką naturą z Kościołem. Jest Głową Koscioła – a rękami, wykonawcami Miłosci w czynie maja Kontynuuj czytanie

WP21.25 „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”

Jezus wszedł do Jerozolimy. Już nie mówi w sposób symboliczny w przenośniach w przypowieściach. Teraz zaczyna już wszystko mówić otwarcie. Jakby biorąc swych uczniów na wyższy poziom. Przygotowanych do przyjęcia stałego pokarmu. Wielkim pragnieniem Jezusa jest przyciągnięcie wszystkich do siebie. Przyciągnięcie wszystkich ludzi. Centrum tego pragnienia jest Krzyż. Kontynuuj czytanie

Bóg troskliwy i wierny

Człowiek poszukuje swojego sposobu na życie. Nieraz drogi sprzecznej z przykazaniami. Taki obraz „poszukiwaczy” pokazuje Ewangelia. Faryzeusze dyskutują z Panem o małżeństwie. Chcą go podejść, chcą by potwierdził ich drogę na skróty w tej sprawie – by dał im furtkę. Metodę pozbycia się krzyża – trudu, który jest Kontynuuj czytanie

44. Chleb z Nieba

Kościół zaczyna się rozprzestrzeniać na świat – Zesłanie Ducha Świętego było tym elementem wyzwalającym. Trójca w pełni. Najpierw Ojciec mówił do Narodu przez proroków, potem Syn przyszedł na świat by wreszcie zstąpił DUch Święty by napełnić wszystkich ochrzczonych swoją obecnością i zanieść płomień wiary na cały świat. Duch Kontynuuj czytanie

22. Droga ku JEDNOŚCI

ŻYCIE W WIERZE: OBJAWIENIE OJCA prowadzi ku WIERZE. WIARA realizowana w CZYNIE prowadzi do UŚWIĘCENIA W PRAWDZIE. PRAWDA zaś jest drogą do OJCA na wieczność. DZIAŁANIE ZŁEGO: Zamazywanie, zasłanianie OBJAWIENIA OJCA. Prowadzenie do WĄTPLIWOŚCI, podsycanie ich i prowadzenie ku NIEWIERZE. Te zaś prowadzą do życia w ZAKŁAMANIU. ZAKŁAMANIE Kontynuuj czytanie

11. Definicje miłości – która jest prawdziwa?

TYDZIEŃ II Miłość! Jak ją zdefiniować? Mówimy, że Bóg to Miłość! Mówimy, że chrześcijaństwo to religia miłości – ale co to znaczy? Jakiej miłosci? Chcialiebysmy rozpoznać Boga, rozpoznać Miłość i prawdę o Miłości tak jak to zrobił Jan nad brzegami Jordanu. Zobaczyc Ducha i mieć pewnosc – że Kontynuuj czytanie

68. O błogosławiona wino

TYDZIEŃ 1 To Bóg daje nawrócenie – to On je inicjuje i czeka na odpowiedź człowieka. On woła i wyczekuje na człowieka, bo dał nam wolność i jej nie naruszy – nie uczyni nic bez naszej zgody. On wie doskonale, że nawet miałki piasek naszej niekonsekwencji i słabości, Kontynuuj czytanie

12. Kochać milcząco

TYDZIEŃ 1 Modlitwa chrześcijańska bywa różnie nazywana: Chrześcijański wschód powie o PRZEBYWANIU z Bogiem Chrześcijański zachód postawi zaś na DIALOG z Bogiem Różne też definicje modlitwy podawali jej mistrzowie – święci: Jan Vianney – JEDNOŚĆ z Bogiem Karol de Foucauld – myślenie o Bogu z MIŁOŚCIĄ Teresa z Kontynuuj czytanie

43. Przeogromne jest powołanie człowieka

FUNDAMENT CZŁOWIEK …. Człowiek nosi w sobie nadzieję miłowania, która spełnia się w pełniw  Bogu. Dlatego też wszystko, co ciągnie od Boga jest drogą nieszczęścia, klęski i rozpaczy… Człowiek co chilę odpowiada Bogu „TAK” lub „NIE”. Nie ma nic obojętnego w naszym życiu. Każdy gest, każde uderzenie serca, Kontynuuj czytanie

35. Bóg w Biblii

FUNDAMENT Najczystszy obraz Boga skrywa Objawienie. Bóg jest żywy. Bóg to ogień z gorejącego krzaku, Bóg przechadza się w Edenie, rozmawia z człowiekiem, ptowadzi przez pustynię, troszczy sie o szczęście i zbawienie człowieka posyłając Syna. On działa potdm dalej – zrzuca Pawła z konia, buduje Kościöł. On Jest Kontynuuj czytanie