Dla waszego ocalenia od śmierci…

Wczoraj wieczorem pojawiłam się na adoracji u krakowskich kapucynów…  Potem Msza i homilia w oparciu o ostatnie zdanie z lekcji z Księgi Rodzaju: „dla waszego ocalenia od śmierci wysłał mnie Bóg tu przed wami (Rdz 45, 5b)”… Ile razy dopiero po czasie widzimy, że przeszliśmy przez dolinę śmierci. Kontynuuj czytanie

Działasz, jak chcesz, nic więcej nie trzeba

  Czy kiedykolwiek poczuliście nagłe przynaglenie, jakby od środka coś pchnęło was w konkretnym kierunku? Jeżeli tak, to ulegliście temu przynagleniu? Przyznaję, że zdarzyło mi się to kilkakrotnie, a nieoczekiwana potrzeba czytania Pisma Świętego, pojawiła się, gdy miałam 18 lat. Przyjęłam to wyzwanie i trwam w nim do Kontynuuj czytanie

07. Czekamy na Tego, który przjdzie rzucić OGIEŃ!

TYDZIEŃ II Już blisko. Już niedługo. Jeszcze Jezus jest pod sercem Maryji, a jednak już napełnia Duchem Świętym. Już daje natchnienia i pociaga do działania: W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i Kontynuuj czytanie