03. Jak się uświęcić?

Dziś dzień Wszystkich Świętych. Kościół czci wszystkich tych którzy doszli do zjednoczenia z Bogiem a nie są znani z imienia i nazwiska czy wpisani do Kanonu świętych… Osiągnęli cel. Doszli do mety i domu Ojca. Wiemy, że jesteśmy kochani, i że dążymy do mety – do Zbawienia. DO Kontynuuj czytanie

Jeśli nie rozumiesz – zapytaj – On wyjaśni

Wyjaśnij nam Słowo. Panie Jezu powiedz nam Homilię 🙂 Rozjaśnij znaczenie Słowa. Pokaż jego głębię i niezwykłą treść. Bez wołania do Jezusa medytacja i kontemplacja bardzo łatwo może sprowadzić człowieka na manowce. Bez wyjaśnienia Jezusa można płynąć zaledwie po powierzchi ludzkich spostrzeżeń. Jezus poprowadzi w głębię ducha. Jezus Kontynuuj czytanie

15. Uciec do Matki i wpatrywać się w krzyż

Pokusy, ataki złego ducha. Będzie robił wszystko by człowieka oderwać od radości. By zniszczyć w człowieku zanurzenie się w dobrej i przede wszystkim radosnej Nowinie. Gdy pokusy już prawie mnie złamały, gdy już jestem bliski upadku i decyzji o grzechu, gdy czuję się osaczony przez stado ujadajacych wilków, Kontynuuj czytanie

34. Ustępstwa Piłata – cz. 2

Piłat, gdy usłyszał tłum skandujący przed jego pałacem, że Jezus „zwodzi lud ucząc po całej Judei od Galilei aż dotąd” wpadł na pomysł by posłać Jezusa do Heroda. Król tych terenów niech sobie osądzi tego człowieka. Ja nie widzę w Nim winy i nie mam ochoty na rozgrywki Kontynuuj czytanie

19. Pycha kontra pokora

TYDZIEŃ II Dzisiejsze Słowo przedstawia królów ziemskich i Króla Niebieskiego Chrystusa. Przedstawia tych którzy mają władzę i robią to na wzór Chrystusa, lub zupełnie na przekór. W Ewangelii jest pokazany Jezus – Pan szabatu i Pan ludzkiego życia i zdrowia. Staje naprzeciw tych, których serce jest zamknięte i Kontynuuj czytanie

16. Pola bitewne Króla

TYDZIEŃ II Pole bitewne Króla biegnie przez zam środek ludzkiego serca. Król woła do pójścia za Nim. Zaprasza do swej armii, ale nigdy nie przymusza. Warto przyłączyć sie do tej armii, która zwycięża świat (Słowo na 10 Stycznia 2020): Najmilsi: My miłujemy Boga, ponieważ Bóg sam pierwszy nas Kontynuuj czytanie

Tylko zniechęcenie i zawrócenie jest przegraną

Słowo na 10 Listopada 2019 Słowo z drugiej księgi Machabejskiej opisuje niezwykłą historię niezłomności i wierności Bogu. W drodze rozwoju duchowego tylko zniechęcenie jest przegraną. Dopóki człowiek walczy. Dopóki się podnosi i idzie do przodu w kierunku celu ostatecznego, jest wygranym. Zdradzenie Boga, zawrócenie, wchodzenie w układy polegające Kontynuuj czytanie

Przyszedł wypełnić a nie znieść

Ewangelia wg św. Mateusza – rozdział 5 Jezus siedząc jak Król na tronie ziemi – na górze – otoczony tłumem nawiązuje do przymierza z Mojżeszem i ludem izraelskim. Przymierza w którym Bóg przekazał narodowi dziesięć przykazań. Jezus podkreśla, że nie przyszedł ich znieść ale je wypełnić. Jezus wyjaśnia Kontynuuj czytanie

46. Kryteria fundamentalne

TYDZIEŃ 1 Grzech rozpoczyna się od działania złego ducha na człowieka. Pierwszym etapem jego działania jest pokusa – obszar, w którym człowiek może zdobywać zasługi. Pokusa nie jest grzechem, ale okazją do zdobywania zasług. Żeby zdobyć zasługę trzeba rozpoznać w którą stronę ciągnie nas zły duch, a w Kontynuuj czytanie