Wszystko na już…

Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: „To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Łk 11, 29 – 30 Czasem tak mamy Kontynuuj czytanie

11. Chwała Pana

Uwieńczeniem II tygodnia ćwiczeń jest medytacja dotycząca wjazdu Jezusa do Jeruzalem.Pełnego chwały. Nawiązującego do sprowadzenia Arki przez Dawida. Król DAwid jako przedstawiciel narodu tańczył wówczas i oddawał cześć Bogu przychodzącemu na wzgórze Syjon. Wjazd do Jerozolimy owiera też Wielki Tydzień. Wydarzenia zbawcze do których wszyscy się przygotowujemy przez Kontynuuj czytanie

46. Nad wodami

TYDZIEŃ II Dzisiejsza scena z Ewangelii odbywa się na łodzi zanurzonej w wodach Jeziora Galilejskiego. Jezus mówi o kwasie faryzeuszów i kwasie Heroda. Mówi o tym, jak złe zachowania niektórych ludzi potrafią się rozprzestrzeniać. wyniszczać, wyżerać to co zdrowe. Uniowie słyszać kwas zaczynaja kojarzyć po ludzku. Zakwas – Kontynuuj czytanie

21. Wołanie Króla

TYDZIEŃ II Dziś Ewangelia pokazuje tych, którzy odpowiedzieli na wołanie Króla. Na wołanie Jezusa. Zdecydowali się pójść za Nim – dzielić trudy i radości, przeciwności i sukcesy. Towarzyszyć Mu i obserwować Jego zachowanie. Słuchać Słowa, które pada z Jego ust. W pewnym sensie kontemplować Mesjasza „na żywo”. Jezus Kontynuuj czytanie

17. Współlos z Królem

TYDZIEŃ II W ostatnich dniach Ewangelia pokazuje wiele starć miedzy obozem Króla Wieków a obozem ciemności i kłamstwa. Wszystkie one odbywają się na polu bitewnym ludzkiego serca. Bitwa jest o sprawy dotykajće zdrowej i głębokiej duchowości. Tym razem powodem bitewnego starcia jest post. Uczniowie Jana i faryzeusze mieli Kontynuuj czytanie

12. Agape

TYDZIEŃ II Bóg jest Miłością – miejcie odwagę żyć dla Miłości… Miłość – najpiękniejsze z imion Boga. Ta Miłość emanuje – rozlewa się na całe otoczenie. Bóg tak mocno umiłował świat i człowieka, że swego Syna dał, aby każdy, kto w Niego wierzy miał życie. (J 3,16). To Kontynuuj czytanie