C jak cierpliwość (Rdz 28, 15)

„Radość nie rodzi się z przetrzymania cierpienia, lecz radością już jest to, co pozwala to cierpienie przyjąć (…) Zachować cierpliwość i nie rozgniewać się można tylko dzięki radosnej pewności, że Bóg nas akceptuje i obdarza swoją miłością”. (Traktat św. Franciszka „O prawdziwej i doskonałej radości”)

Ł jak łączność (Rz 8,35-39)

„Ze względu na wyznawanie monoteizmu Abraham żył w duchowym odłączeniu od swoich krewnych, którzy pozostali poganami – dowodzi tego jego odejście z kraju Charan, ziemi jego przodków. Podobnie podczas pobytu w Kanaanie żył w samotności i odosobnieniu, a pośród osiadłych pogan pozostał nomadą. Nie miał żadnego powiernika swoich Kontynuuj czytanie

C jak cierpliwość (Mt 25, 21)

Pewnego dnia staniesz się na tyle wolny, aby móc dawać miłość darmo; będziesz dawał miłość niedomagającą się niczego w zamian. Pewnego dnia również staniesz się na tyle wolny, aby móc miłość darmo przyjmować. ( J. H. Nouwen) Miłość dojrzewa w ciszy. Bóg prowadzi sprawiedliwych wąskimi ścieżkami na szerokie Kontynuuj czytanie

Wrażliwość najdoskonalszą formą odwagi (J 5, 13)

„Niech nic ci nie przeszkadza w jednoczeniu się z Chrystusem. Módl się bez zwłoki, błagaj z całego serca, proś gorąco, aż otrzymasz. Nie ustawaj w tym. Te rzeczy zostaną ci dane, jeśli wpierw z całą wiarą zmusisz się, by powierzyć Bogu każdą troskę i zastąpić własną przezorność Opatrznością Kontynuuj czytanie

W ciszy i ufności leży nasza siła (Iz 30, 15)

Kiedy medytujesz, bądź jak góra Nieruchomo osadzona w ciszy. Jej myśli zakorzenione są w wieczności. Nie rób niczego, siedź, bądź, A poznasz owoce płynące z modlitwy. Kiedy medytujesz, bądź jak kwiat, Zawsze skierowany ku słońcu. Jego łodyga jak kręgosłup, zawsze jest prosta. Bądź otwarty, gotowy przyjąć wszystko bez Kontynuuj czytanie