40. Wytrwać do końca

Bóg wybiera czas i miejsce. Wybrał czas i miejsce naszego poczęcia wybierze i czas i miejsce naszej śmierci. Od tego czy wytrwamy, w jakiej duchowej i wewnętrznej kondycji zastanie nas śmierć zależeć może nasze przyszłe życie. Warto zatem mieć żywą łączność z Tą która wie najlepiej jak nas Kontynuuj czytanie

41. Hierarchia

Droga do uporządkowania życia wymaga ułożenia priorytetów życia w konkretny sposób. Część ćwiczeń z II tygodnia właśnie tego dotyczy. Szczególnie ćwiczenie o trzech stopniach pokory czy trzech parach ludzi. Piramida życia duchowego doskonale obrazuje kolejność i porządek: ŁASKA UŚWIĘCAJĄCA – to najważniejszy element życia chrześcijanina. Dbanie o to, Kontynuuj czytanie

Przyszedł wypełnić a nie znieść

Ewangelia wg św. Mateusza – rozdział 5 Jezus siedząc jak Król na tronie ziemi – na górze – otoczony tłumem nawiązuje do przymierza z Mojżeszem i ludem izraelskim. Przymierza w którym Bóg przekazał narodowi dziesięć przykazań. Jezus podkreśla, że nie przyszedł ich znieść ale je wypełnić. Jezus wyjaśnia Kontynuuj czytanie

Nasycając serce. O jesiennej trosce o wewnętrzny płomień

„Życie współczesne nie sprzyja refleksji. Cechuje je chroniczny pośpiech i brak czasu. Ostatnią deską ratunku jest dla wielu chwila skupienia porannego i wieczornego. Gdy go, najczęściej z własnej winy zabraknie, życie staje się zazwyczaj całkiem uzewnętrznione. Kto ma możność zajmowania się nauką i sztuką, znajduje w nich pewne Kontynuuj czytanie