Józef z Arymatei i Maria Magdalena – świadkowie Eucharystii

Co jakiś czas w tym samym, dobrze znanym fragmencie Ewangelii, czytając go kolejny raz, można znaleźć nowe wątki, nowe treści, nowy pokarm. Już w Niedzielę Palmową, zwrócił moją uwagę fragment Ewangelii opisujący pogrzeb Jezusa. A dziś Ewangelia o Marii Magdalenie. Wcześniej obie perykopy nie kojarzyły mi się z Kontynuuj czytanie

W sytuacji walki z koronawirusem widać kryzys formacji teologicznej

Katolwica: Nic tak nie sprawdza wspólnoty, jak doświadczenie kryzysu. Wygląda na to, że właśnie mierzymy się z kryzysem związanym z pandemią. Jak zatem oceniasz „zarządzanie kryzysowe” we wspólnocie Kościoła w obecnej sytuacji? Jakub Śmietana: Tu chyba muszę rozróżnić wspólnotę Kościoła w Polsce i poza Polską. Jestem pod dużym Kontynuuj czytanie